Providnosti ususret
U "Riječ-dvije zavičajne"
Gradska knjižnica Trogir, 13 studenoga 2020.